115/4 โครงการ ควอเทียร์ รัชดา 32 แขวงจันทร์เกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900