การบริการสำหรับองค์กร

Assessment

การทำแบบประเมินด้านสุขภาพจิตสำหรับวัยทำงาน รวมทั้งจัดทำรีพอร์ต เพื่อออกแบบ ระบบการดูแลจิตใจพนักงาน

Training & workshop

ออกแบบ บรรยาย/อบรม ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีโดยนักสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญ ตามความต้องการและเหมาะสมกับองค์กร

Health Talk

บรรยาย/อบรม ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีโดยนักสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญ

Counselling

บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด ภาวะBurnout ปัญหาครอบครัว มีทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

We Have
The Best Team

ทีมงานของเราที่มากประสบการณ์โดยตรง

ของ WORKWELL SERVICE

Co-founder และทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่มากประสบการณ์ ในการดูแลสุขภาพใจ ของพนักงาน ในองค์กรชั้นนำมากมาย โดยที่ทางเรา Workwell Service เชื่อมั่นมาตลอดว่า “เพราะสุขภาพใจของพนักงานในการทำงานเป็นเรื่องใหญ่ขององค์กร” เพื่อที่จะได้มีพลังใจในการขับเคลื่อน และสรรสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรต่อไปได้