𝗧𝗼𝘅𝗶𝗰 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 ประโยคฮิต

𝗧𝗼𝘅𝗶𝗰 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 ประโยคฮิต

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเอง กำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอยู่ โดยลืมคิดไปว่าตัวเรา และความสุขของเรา

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗪𝗲𝗹𝗹 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰 เกิดจากอะไรกันนะ

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗪𝗲𝗹𝗹 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰 เกิดจากอะไรกันนะ

จากประสบการณ์ที่เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาครอบครัวผู้สูงอายุมามากกว่า 30 ครอบครัว ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิต

จิตแพทย์ จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะ

จิตแพทย์ จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะ

ได้รับการ support ทางใจที่ดี ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ ช่วยให้เราได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นจากการที่ได้รับแรงสนับสนุนจากจิตแพทย์ เพิ่มความมั่นใจ