Mental Well Channel

MENTAL WEALTH สะสมความมั่งคั่งทางจิตใจ

บทความ

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗪𝗲𝗹𝗹 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰 เกิดจากอะไรกันนะ

จากประสบการณ์ที่เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาครอบครัวผู้สูงอายุมามากกว่า 30 ครอบครัว ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิต

อ่านต่อ »

จิตแพทย์ จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะ

ได้รับการ support ทางใจที่ดี ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ ช่วยให้เราได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นจากการที่ได้รับแรงสนับสนุนจากจิตแพทย์ เพิ่มความมั่นใจ

อ่านต่อ »