Mental Health Rehabilitation Program

(ห้องพัก พร้อมโปรแกรมฟื้นฟู /รักษา จิตเวช ซึมเศร้า นอนไหม่หลับ)

ทำไมการรักษาแบบอยู่ประจำจึงได้ผลดี?

          โปรแกรมการรักษาโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล จิตเวช PTSD ที่ Mental Well Rehab ให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูจิตใจ นักจิตบำบัด แพทย์ นักศิลปะบำบัด มากประสบการณ์ ผสมผสานกับเทคเนิคการทำจิตบำบัด ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง ไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) , ศิลปะบำบัด , Talk Therapy

สิ่งที่จะได้รับในโปรแกรม

บรรยากาศเพื่อการฟื้นฟู

ห้องพักแบบส่วนตัว

การทำจิตบำบัดแบบองค์รวม

ศิลปะบำบัด

กิจกรรมบำบัด

CBT

บรรยากาศเพื่อการฟื้นฟู

Music Therapy

แพทย์ตรวจเยี่ยม

อาหาร 3 มื้อ

Welcome Set

รถพยาบาลรับส่ง

หนึ่งวันที่ Mental Well Rehab

07.00 – 08.00 น.     Good morning + Breakfast (ภารกิจยามเช้า+ทานอาหารแสนอร่อย)

08.00 – 09.00 น.     Morning affirmation (กิจกรรมสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกในทุกเช้า)

09.00 – 09.30 น.      Mental Health’s check (ตรวจสุขภาพกาย+ใจ)

09.30 – 11.00 น.         Holistic psychotherapy จิตบำบัดเดี่ยว 

11.00 – 12.00 น.          กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย 

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น.         กิจกรรมบำบัดรายบุคคล 

14.30 – 17.30 น.          จิตบำบัดกลุ่ม 

18.00 – 19.00 น.         อาหารเย็น 

22.00 น.                       เข้านอน