เป็นการนำกระบวนการทางศิลปะมาผสมผสานกับหลักการทางจิตวิทยาบำบัด

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ระบายความรู้สึกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจผ่านชิ้นงานศิลปะ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เดินทางสำรวจและทำความเข้าใจในตนเอง ผ่อนคลายความเครียด ความกังวลใจ รวมถึงส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทางสังคม มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • เด็กหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้
 • เด็กพิเศษ
 • ผู้มีปัญหาด้านความเครียด กังวล ซึมเศร้า PTD

ศิลปะบำบัดช่วยอะไร

 • ผ่อนคลายความเครียด
 • สื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ

(ทั้งบุคคลทั่วไป เด็กหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้)

 • ทำความเข้าใจในตนเอง
 • คลายปมในใจ
 • หาทางออกของปัญหา
 • ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทางสังคม
 • แก้ปัญหาพฤติกรรม