แพ็กเกจประเมินภาวะการนอนหลับ ราคาเต็ม 2,500 บาท โปรโมชั่นลดเหลือ 1,900 บาท

 • ค่าพบจิตแแพทย์ 
 • ประเมิน Mental Status Examination 
 • แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI)

โปรแกรมการดูแลสำหรับคนไข้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ

รักษาด้วยโปรแกรม OPD (ผู้ป่วยนอก)

 • พบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาตามอาการ
 • รักษาด้วยยาตามอาการ
 • การทำจิตบำบัดเพื่อผ่อนคลาย เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการนอน รวมถึงการทำจิตบำบัดแก้ไขและบรรเทา ด้านความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมที่รบกวนการนอน พร้อมทั้งเสริมทักษะการผ่อนคลายเพื่อให้การนอนมีคุณภาพ และลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆ ที่มีสาเหตุจากการนอนไม่หลับ
 • ดริปวิตามิน DUO vitamin booster (ผสาน 2 พลังวิตามิน ช่วยบรรเทาอาการจากความเครียดและเพิ่มคุณภาพของการนอน)

รักษาด้วยโปรแกรม IPD (ผู้ป่วยใน) 

 • การเข้ารับการรักษา ดูแลความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการนอนแบบพักค้างคืน โดยเป็นการเข้ารับการรักษา ดูแลปรับความคิด อารมณ์ พฤติกรรมเพื่อให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและมีกิจวัตรที่ส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ 
 • ลดความเสี่ยงของอาการและโรคที่เกิดจากปัญหาการนอนไม่หลับ เช่น อาการนอนไม่เพียงพอ ตื่นแล้วไม่สดชื่น มีความเหนื่อย ล้า ระหว่างวัน อาการขาดลมหายใจช่วงการนอนหลับ (Sleep apnea syndrome) พฤติกรรมละเมอ​ (REM​Sleep behavior disorder) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome) ภาวะขากระตุกขณะนอนหลับ (Periodic Limb Movement Disorder) โรคลมหลับ (Narcolepsy) ปัญหาจากการใช้ยานอนหลับ นอนกระตุก (Hypnic Jerk) เป็นต้น 
 • ดูแลและแก้ปัญหาโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ส่งผลต่อการนอนระหว่างกลางคืนควบคู่กับการทานยา เช่น โรคสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก เนื้องอกในสมอง และการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เป็นต้น 
 • การเข้ารับการรักษาโปรแกรม IPD จะมีการบริการที่สอดคล้องกับการดูแลแบบคนไข้ OPD โดย มีการรักษาด้วยการทานยา การดริปวิตามิน และการทำจิตบำบัดควบคู่ไปด้วย(ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) และจะเน้นที่การฝึกและปรับพฤติกรรม กิจวัตรประจำวันและสังเกตอาการการนอนหลับในขณะกลางคืน