ปัญหาทางสุขภาพจิตและพฤติกรรมทำให้ชิวิตประจำวันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย ความสัมพันธ์ การศึกษา รวมถึงหน้าที่การงานได้ ซึ่งหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้

กลุ่มโรคที่พบมากในผู้ใหญ่

 • ความเครียด
 • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม
 • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
 • คิดมาก คิดเยอะ กังวล
 • จิตเวชในโรคทางกาย
 • เจ็บปวดเรื้อรัง
 • ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง
 • ปัญหาการกิน
 • ปัญหาการนอน นอนมาก นอนไม่หลับ นอนไม่สนิท
 • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
 • ปัญหาชีวิตคู่
 • ปัญหาด้านความรัก
 • ปัญหาทางเพศ
 • ปัญหาทางสังคม เก็บตัว แยกตัว
 • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • ปัญหาพฤติกรรม และการปรับตัว
 • ปัญหาสุรา บุหรี่ การพนัน และสารเสพติด
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • โรคกลัวต่างๆ
 • โรคความจำเสื่อม โรคสมองเสื่อม
 • โรคแพนิค
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ